تعلیم و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

sexuality education

تعلیم و تربیت جنسی کودکان

نیاز مبرم والدین و سوءتفاهم های جدی موجود در جامعه و برخی مسئولین در خصوص مفهوم آموزش در حوزه جنسینگی (Sexuality education) و تعلیم و تربیت جنسی کودکان، بنده و تعدادی از دوستان را بر آن داشت تا به تهیه مجموعه ای بپردازیم که به بسیاری از سوالات پاسخ می دهد.

https://www.aparat.com/v/MC0Ze

https://www.aparat.com/v/Ow7mZ

https://www.aparat.com/v/8vwJY

https://www.aparat.com/v/rufgo

https://www.aparat.com/v/3sgiD

https://www.aparat.com/v/NJqKY

https://www.aparat.com/v/qBpPG

https://www.aparat.com/v/PuM0Q

https://www.aparat.com/v/314Mr

https://www.aparat.com/v/d36FU

https://www.aparat.com/v/rI7By

https://www.aparat.com/v/SdENz

https://www.aparat.com/v/F9eaz

https://www.aparat.com/v/G10j6

https://www.aparat.com/v/WjTwM

جوابی بنویسید